Tin tức

DSC_0910DSC_0763

Các con xếp hàng trật tự chờ đến lượt khám của mình

DSC_0765

DSC_0773

Nào! để cô khám tai cho con nhé

DSC_0861

các con lớp Bé 1 hào hứng trước giờ khám sức khỏe

DSC_0810