Sự kiện

Đồ dùng đồ chơi các lớp Đăng trong Sự kiện vào 27.06.2016

  Trưa nay (24/10/15) Giáo viên Trường     MN Hoa Mai tổ chức làm đồ dùng đồ dùng đồ chơi cho các cháu.                                                                                     

  Dưới đây là một số hình ảnh đồ dùng đồ chơi của các lớp 

DSCN1028

 DSCN1034

 DSCN1036

DSCN1038

DSCN1052DSCN1052

DSCN1034