Giáo dục mẫu giáo

Chương trình giáo dục mẫu giáo nhằm giúp trẻ em từ 3 đến 6 tuổi phát triển hài hòa về các mặt thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ, chuẩn bị cho trẻ vào học ở tiểu học. 1. Phát triển thể chất: Khỏe mạnh, cân đối về cận nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi. Thực hiện được các vận động cơ bản một cách vững vàng, đúng tư thế. Có khả năng phối...t

...Thêm
  • Giáo dục mẫu giáo