Giáo dục trẻ từ 25 đến 36 tháng

1. Phát triển thể chất: Cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi. Chạy thẳng người. Chạy theo hướng thẳng và đổi hướng không mất thăng bằng. Bật xa bằng 2 chân khoảng 20cm. Xâu được chuỗi hạt. Làm một số việc tự phục vụ đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn. Biết một số vật dụng, nơi nguy hiểm và tránh khi được nhắc nhở. 2. Phát triển nhận thức: Thích khám phá đồ vật. Gọi tên và nói được...t

...Thêm
  • Giáo dục nhà trẻ

    Giáo dục trẻ từ 12 đến 24 tháng

    1. Phát triển thể chất: Cân nặng và chiều cao phát triển bình thường...

    ...Thêm