Góc của bé

Hệ giác quan là một phần của hệ thần kinh có chức năng thu nhận các thông tin về các giác quan. Năm bộ phận của cơ thể con người và động vật (ngũ giác quan, hay ngắn: ngũ giác) có tác dụng cảm nhận các kích thích của môi trường bên ngoài cơ thể, các cơ quan này bao gồm Thị giác, Thính giác, Vị giác, Khứu giác và Xúc giác.
Hôm nay các bạn lớp Bé 1 đã được cùng cô Sương tìm hiểu về tên, tác dụng của các giác quan trên cơ thể con người, được khám phá, được giải đáp những thắc mắc như tại sao cùng một loại thức ăn có bạn thấy thơm có bạn thấy hôi…. hay như các cảm giác của cơ quan xúc giác khi tiếp xúc nóng – lạnh, cứng – mềm, rồi nhờ bộ phận nào mà khi ăn bánh cảm thấy vị ngọt….. ngoài ra các bạn con được chơi những trò chơi phản ứng nhanh, quả là một trải nghiệm thú vị cho các bạn giúp các bạn tích luỹ kinh nghiệm cho bản thân mình.

0 1 2 3 4 5 6 7 8