Góc của bé

Giờ kể chuyện luôn là một giờ học mà các bé rất yêu thích, được nghe cô kể chuyện còn được hóa thân vào các nhân vật trong câu chuyện. Lớp Nhỡ 2 đã có một giờ kể chuyện thú vị với câu chuyện ” Ba chú lợn con” đấy. 0 1 2 3 4 5 6