Góc của bé

Muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao, ai muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao….. Lớp Nhỡ 4 hôm nay được cô Tâm dạy bài học vận động phát triển thể chất  như : Bò, chạy, lăn bóng . Các hoạt động trên đều là những cách tốt để khuyến khích sự phát triển về mặt vận động của trẻ. 1

4

5

6

7

 

8

9

10