Sự kiện

Sinh nhật tháng 11-2015 Đăng trong Sự kiện vào 27.06.2016

DSCN1707

Chiều nay nhà trường tổ chức sinh nhật tháng 11 cho các cháu, chúc các cháu sinh nhật vui vẻ, mau ăn chóng lớn!

DSCN1711

DSCN1715

DSCN1716

DSCN1718