THÔNG BÁO       V/v Tuyển sinh năm học 2019-2020

THÔNG BÁO V/v Tuyển sinh năm học 2019-2020             – Căn cứ Quyết định số 1583/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2019 về việc phê duyệt kế hoạch phát triển giáo dục trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở năm học 2019-2020 quận Thanh Khê;             – Căn cứ số lượng trẻ thực tế đến thời điểm tháng 5/2019 và tình hình thực tế của trường, trường Mầm non Hoa Mai xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020...t

...Thêm
  • Thông tin tuyển sinh

    Thông báo tuyển sinh năm học 2016 -2017

                               ...

    ...Thêm